VIRA | Advocaten met kennis van techniek
| |

Over Vira

VIRA is op 24 februari 1995 opgericht door een groep advocaten om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht te bevorderen. VIRA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.

VIRA bevordert de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht door eisen te stellen aan de (voortdurende) opleiding van haar (aspirant-)leden en aan de mate waarin de (aspirant-)leden daadwerkelijk in praktische zin actief zijn met ICT-vraagstukken.

VIRA organiseert in samenwerking met de Grotius Academie de postdoctorale specialisatieopleiding Informaticarecht en de jaarlijkse terugkomdag voor deze specialisatieopleiding. Deze opleiding en de terugkomdagen kunnen ook worden gevolgd door juristen die geen lid van VIRA zijn.

Daarnaast worden voor de (aspirant-)leden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de ene keer de juridische en de andere keer de praktische aspecten van actuele ontwikkelingen de boventoon voeren. Voor deze bijeenkomsten nodigt VIRA ook vertegenwoordigers van andere disciplines dan de advocatuur uit. Contacten met vertegenwoordigers van andere disciplines zijn onontbeerlijk voor een professionele dienstverlening en voor het creëren van juridische ICT-oplossingen die voor de opdrachtgever ook waarde hebben buiten het strikt juridische.

De VIRA-advocaat

Het (aspirant-)lidmaatschap van VIRA staat open voor advocaten die de intensieve post-doctorale specialisatieopleiding Informaticarecht van de Grotius Academie hebben voltooid. Daarnaast worden er door VIRA eisen gesteld aan de opgedane praktijkervaring, de mate waarin informaticarecht in de praktijk wordt beoefend en de permanente opleiding van de (aspirant-)leden.

Specialist zijn in het informaticarecht betekent voor een VIRA-advocaat: kennis en begrip van de informatica- en telecommunicatiepraktijk en van de technische en praktische omgeving waarin de vragen van cliënten zich afspelen, en het voortdurend actualiseren van de onmisbare kennis en know-how op de (vaak in snel tempo veranderende) regelgeving en de juridische ontwikkelingen op dit gebied.

De (aspirant-)leden van VIRA wisselen regelmatig kennis en ervaring uit: niet alleen binnen de advocatuur, maar ook door overleg met vertegenwoordigers van rechterlijke instanties en deskundigen op het gebied van ICT. Zo zijn zij steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

De (aspirant-)leden van VIRA kunnen behulpzaam zijn op de volgende terreinen:
Internet, electronic commerce, inrichting en beheer van websites, bescherming persoonsgegevens, beveiliging, aansprakelijkheid van providers (content, access, service), turn-key overeenkomsten, (aansprakelijkheid mislukte) automatiseringsprojecten, softwarelicenties en algemene (licentie-) voorwaarden, facilities management en outsourcing, source code escrow, bescherming van software, domeinnamen, databanken, telecommunicatie (contracten, regelgeving), joint ventures en samenwerkingen in de ICT-sector, tenders (aanbestedingen), distributierelaties, informatietechnologie, R&D (ontwikkelings-) overeenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, computercriminaliteit, voorkoming en begeleiding van geschillen, gerechtelijke procedures, arbitrage en mediation.

Bestuur

Roelien van Neck
Roelien van Neck
Voorzitter
Roelien van Neck
Voorzitter
Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
T 070-3538800
Mail mij
Roelien van Neck
Roelien van Neck
Voorzitter
J.V. van Balen
J.V. van Balen
Secretaris
J.V. van Balen
Secretaris
IP advocaat
Weltevreden 131
3811 NS Amersfoort
T 06-21946040
Mail mij
J.V. van Balen
J.V. van Balen
Secretaris
Mark Jansen
Mark Jansen
Penningmeester
Mark Jansen
Penningmeester
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
T 026-3538367
Mail mij
Mark Jansen
Mark Jansen
Penningmeester
Thomas de Weerd
Thomas de Weerd
Lid
Thomas de Weerd
Lid
Houthoff
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam
T 020-6056361
Mail mij
Thomas de Weerd
Thomas de Weerd
Lid
Wouter Dammers
Wouter Dammers
Lid
Wouter Dammers
Lid
LAWFOX Advocaten B.V.
Burgemeester Stekelenburgplein 199
5041 SC Tilburg
T 013 207 7 107
Mail mij
Wouter Dammers
Wouter Dammers
Lid