VIRA | Advocaten met kennis van techniek
| |

De Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) stelt zich ten doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. VIRA is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging. Het lidmaatschap van VIRA staat uitsluitend open voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht. De vereniging telt momenteel ongeveer 100 (aspirant)leden.

Evenementen