VIRA | Advocaten met kennis van techniek
| |

VIRA Grotius terugkomdag 11 november 2021

11.11.2021 | Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam

Programma VIRA/Grotius vervolgopleiding Informaticarecht (50016)

Datum: 11 november 2021
Locatie: Rosarium Amsterdam
Cursusprijs: € 540,- (excl. btw)

Programma:
08.45 - 09.00 uur Ontvangst
09.00 - 10.00 uur Algemene Leden Vergadering
10.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.00 uur

Zorgplicht in de context van
Angelsaksische contractteksten
Lunch

Mr. B.L.P. van Reeken
Partner Van Doorne, Amsterdam

13.00 – 15.00 uur Kroniek technologie en recht Mw. mr. A. Strijbos

Advocaat Brinkhof B.V. te Amsterdam
Mw. mr. D. Verhulst
Advocaat Brinkhof B.V. te Amsterdam

15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur

17.15 – 18.15 uur

AI en privaatrecht

Afsluiting met borrel

Mr. T.J. de Graaf
Universitair hoofddocent Burgerlijk
recht, Universiteit Leiden

Wijzigingen programma voorbehouden

Inschrijven rechtstreeks bij Grotius via dit formulier van Grotius